Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca:  PPH Świat Fajki Andrzej Bocian z siedzibą ul. Ostrowska 54/35, 71-757 Szczecin.


Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.


W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.


Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone:


- pisemnie na adres: ul. Ostrowska 54/35, 71-757 Szczecin


- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: swiatfajki@swiatfajki.pl


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.


 


Obowiązek informacyjny RODO:


Z dniem 25.05.2018 r wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych RODO. Ma ono na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych odobowych na terenie Unii Europejskiej.


 


1. Administratorem danych osobowych jest PPH Świat Fajki Andrzej Bocian, ul. Ostrowska 54/35, 71-757 Szczecin,  NIP: 851-010-26-08.


2. Podczas rejestrowania się w naszwym sklepie internetowym, bądź dokonywania w nim zakupów bez rejestracji,  pozyskujemy Państwa dane osobowe, takie jak:


- imię i nazwisko


- adres zamieszkania lub adres korespondencyjny


- numer kontaktowy oraz adres e-mail


3. Powyższe dane są nam niezbędne do:


- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży


- w celach marketingowych na podstawie zgody Klienta


- w celach marketingu bezpośredniego, czyli oferowania produktów dopasowanych pod kątem potrzeb Klienta


- do rozpatrywania reklamacji


- do odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi


- tworzenia analiz na nasze wewnętrzne potrzeby


4. Macie Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.


5. Państwa dane będą przechowywane do momentu, gdy zgoda zostanie wycofana.


6. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat.


7. Państwa dane mogą zostać ujawnione, przekazane  innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu - takim jak:

-  podmiot prowadzący działalność pocztową lub kurierską ( dostarczenie pod wskazany adres zrealizowanego zamówienia )


- Organom państwowym, jeśli będzie ku temu odpowiednia podstawa prawna


8. Prawa Klienta przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych:


- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii


- prawo do sprostowania danych


- prawo do cześciowego lub całkowitego usunięcia danych


- prawo do ograniczenia przetwarzania danych


- prawo do przenoszenia danych


- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ta strona używa ciasteczek i podobnych technologii. By dowiedzieć się więcej zobacz naszą Politykę prywatności.Rozumiem
©SwiatFajki.pl • ul. Polna 44 Wełtyń • 91 482 80 11 • swiatfajki@swiatfajki.pl